Øvre Eiker Idrettsråd

Øvre Eiker Idrettsråd

Bindeleddet mellom idrettslag og kommune


Inkludering i idrettslag – NIFs flyktningfond åpnet igjen!

  Alle idrettslag kan søke om inntil kr 25.000,- til Idrettsaktivitet i mottak Inkludering i idrettslaget Søknadsfrist 13.mars For mer info og søknadsskjema: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/nifs-flyktningfond-apnet-igjen/ På NIFs temaside om inkludering i … Fortsetter →
Til langrennsklubbene

Det åpnes for å søke på midler til prepareringsutstyr. Søknadsfrist er 1. oktober 2015. Se link: http://www.skiforbundet.no/buskerud/nyhetsarkiv/?npid=11771&page=Spillemidler+til+prepareringsutstyr Ta kontakt med idrettskonsulent Gry N. Fredriksen dersom du har ytterligere spørsmål. gry.fredriksen@oeiker.no … Fortsetter →


Lederkurs for ungdom

Det arrangeres to Lederkurs for ungdom i Rollag på Idrettsskolen Numedal folkehøgskole: 8-10. mai 13-15. november Dette kurset forbereder ungdommene på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet. Har klubben din … Fortsetter →


Spillemidler

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Kommunen gir veiledning og behandler søknader om statlige spillemidler … Fortsetter →


Årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2015

Øvre Eiker Idrettsråd innkaller med dette til årsmøte tirsdag 24. mars kl. 18.30 på Eiker Kvikk. Fullstendig saksliste med saksdokumenter sendes ut 1 uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles … Fortsetter →