MØTEPLAN 2019


Mandag 12. mars 2019 kl. 16:00 - 16:30, møte med Fagkomitè 3 på Rådhuset
Mandag 12. mars 2019 kl. 16.30 - 18:30, Styremøte på Rådhuset
Mandag 18. mars 2019 kl. 18.30 - 18:30, Styremøte (ved behov) på Rådhuset 
Torsdag 28. mars 2018 kl. 19:00 - 21:00. Årsmøte på RVS Stadion, Vestfossen.