Om ØEIR


Formål:

Idrettsrådet skal arbeide for best mulig forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeide mellom idrettslagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter, og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsrådets arbeidsoppgaver:

  • Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet.
  • Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene.
  • Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utviklelokale idrettspolitiske handlingsprogram.
  • Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.

Idrettslagenes ansvar for bruk av idrettsrådet:

Idrettslagene er idrettsrådets oppdragsgivere og skal ta ansvar for at rådet fungerer. Idrettslagene har derfor et spesielt ansvar for å bruke idrettsrådet i alle felles og viktige saker som angår idretten og det offentlige. Dette ansvaret omfatter blant annet:

  • Velge to representanter til idrettsrådets årsmøte.
  • Sende alle henvendelser til kommunen gjennom idrettsrådet.
  • Informere idrettsrådet om sine anleggsplaner på kort og lang sikt, og fremme søknader gjennom idrettsrådet.
  • Overholde de frister idrettsrådet setter for søknader.
  • Delta på fellesmøter i regi av idrettsrådet. 

Lover for Øvre Eiker Idrettsråd pr 1.1.2020 finner du i vedlagt dokument.