Dokumentarkiv


Samarbeidsavtale med Øvre Eiker Kommune

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019

STYREMØTER 2021

ANDRE MØTER 2021

Årsmøte_20210325

STYREMØTER 2020

Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd 10.02.2020

ANDRE MØTER 2020

STYREMØTER 2019

Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd 25.11.2019

Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd 14.10.2019

Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd 11.09.2019

Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd 21.08.2019

Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd 13.06.2019

Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd 06.05.2019

Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd 10.04.2019

Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd 28.03.2019

Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd 12.03.2019

Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd 04.02.2019

Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd 07.01.2019

ANDRE MØTER 2019

Referat fra ekstraordinært årsmøte i Idrettsrådet i Øvre Eiker 31.10.2019

Referat fra ledermøte i Idrettsrådet 31.10.2019

Referat fra årsmøte i Idrettsrådet i Øvre Eiker 28.03.2019

MØTER FØR 2019

Referat fra årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2018

Tilskudd 2017

Referat fra ledermøte i Idrettsrådet 26.10.2017

Referat fra årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2017

Referat fra årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2016

Referat fra årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2015

Referat fra årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2014

Referat fra ekstraordinært årsmøtet i Øvre Eiker Idrettsråd 2013

Referat fra årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2013

Øvre Eiker Idrettsråd årsberetning 2015

Øvre Eiker Idrettsråd årsberetning 2014

Øvre Eiker Idrettsråd årsberetning 2013

Referat fra ledermøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2016

Referat fra ledermøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2015

Referat fra ledermøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2014-2

Referat fra ledermøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2014-1

Referat fra ledermøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2013

Referat fra ledermøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2012