Referat fra årsmøte 2016


Referatet ligger i dokumentarkivet.

Siste versjon av plan for idrett og fysisk aktivitet  2015 – 2019 ligger også der.