Årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2018


Øvre Eiker Idrettsråd innkaller til med dette til årsmøte torsdag 22. mars kl. 18.30 i Skotselv Kulturhus.

Innkalling og saksliste

Årsberetning 2017

Fullstendig saksliste med saksdokumenter sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret v/leder Amund K. Lundteigen (amund.lundteigen@gmail.com) senest tirsdag 13. mars.

Alle idrettslagene i Øvre Eiker kan stille med 2 personer som har stemmerett, dersom de er valgt av sine respektive lag på årsmøte. Minner samtidig om reglene for kjønnsfordeling. De som stiller med to representanter av samme kjønn, får kun en stemme. Dersom påmelding med 2 representanter av samme kjønn, skriv på påmeldingen hvem som er klubbrepresentant med stemmerett.

Påmelding til årsmøtet sendes på mail til: amund.lundteigen@gmail.com innen mandag 19.mars. Epost godkjennes som fullmakt.

Vennlig hilsen
Amund K. Lundteigen
Øvre Eiker Idrettsråd
Leder
Tlf: 917 37 217