Agenda til styremøte i ØEIR 11.04.2018


Sted: Rådhuset, Kerteminde
Tid: 11.04.18 Klokka 18.30

1. Oppsummering av Årsmøtet 22.03.18, referatet ok?
2. Info fra kommunen v/Gry (idrettskonsulent)
– Gjennomgang av tildeling av treningstider i kommunale idrettshaller 2018/2019
– Søknad fra Ormåsen Grendeutvalg om forskuttering av spillemidler til Ormåsen trimpark (politisk sak)
– Revisjon av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet – drøfte utarbeidelse av planprogram
3. Status Loesmoen Idrettspark
4. Søknad, småanleggsmidler Øvre Eiker Pistolklubb.
5. Ny samarbeidsavtale med kommunen
– Satt opp 4 møter
6. Eventuelt
– Ordfører tok kontakt ang. årlig idrettsarrangement (hedersmarkering) i kommunen for NM vinnere, europa vinnere og verdensmestere.
– Idrettstinget, Sted: tollboden (påmelding 11. April)