Årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2016


Øvre Eiker Idrettsråd innkaller til med dette til årsmøte torsdag 31. mars kl. 18.30 i O-lagets lokaler i Ormåsen.

Fullstendig saksliste med saksdokumenter sendes ut senest 1 uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret v/leder Grethe K. Lande (gkla@online.no) senest 17. mars.

Alle idrettslagene i Øvre Eiker kan stille med 2 personer som har stemmerett, dersom de er valgt av sine respektive lag på årsmøte.

Minner samtidig om reglene for kjønnsfordeling.

De som stiller med to representanter av samme kjønn, får kun en stemme.

Dersom påmelding med 2 representanter av samme kjønn, skriv på påmeldingen hvem som er klubbrepresentant med stemmerett.

Påmelding til årsmøtet sendes på mail til: gkla@online.no innen 16.mars.

Mail er lik fullmakt.

Vennlig hilsen

Grethe K. Lande

Leder Øvre Eiker Idrettsråd

Tlf: 90 11 93 97.