Årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2017


Øvre Eiker Idrettsråd innkaller til med dette til årsmøte torsdag 30. mars kl. 18.30 – 21:00 hos Eiker Kvikk i deres nye klubbhus på Røren.

Årsberetning 2016

Arbeidsprogram 2017

Fullstendig saksliste med saksdokumenter sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret v/leder Frøydis Lislevatn (froeylis@online.no) senest 16. mars.

Alle idrettslagene i Øvre Eiker kan stille med 2 personer som har stemmerett, dersom de er valgt av sine respektive lag på årsmøte. Minner samtidig om reglene for kjønnsfordeling. De som stiller med to representanter av samme kjønn, får kun en stemme. Dersom påmelding med 2 representanter av samme kjønn, skriv på påmeldingen hvem som er klubbrepresentant med stemmerett.

Påmelding til årsmøtet sendes på mail til: froeylis@online.no innen 15.mars. Epost godkjennes som fullmakt.

Vennlig hilsen
Frøydis Lislevatn
Øvre Eiker Idrettsråd
Leder
Tlf: 913 19 048