Forfatter: Idrettsrådet

 • Inkludering i idrettslag – NIFs flyktningfond åpnet igjen!

    Alle idrettslag kan søke om inntil kr 25.000,- til Idrettsaktivitet i mottak Inkludering i idrettslaget Søknadsfrist 13.mars For mer info og søknadsskjema: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/nifs-flyktningfond-apnet-igjen/ På NIFs temaside om inkludering i idrettslag finner du mer nyttig informasjon, for eksempel Bli med-brosjyren: https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering-i-idrettslag/

 • Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

  Fra og med 20. november 2015 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2016. Søknadsfristen i 2016 er 1. mars. Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema på www.idrettsanlegg.no. Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 20. november 2015. Regnskapsskjema er også tilgjengelig på www.idrettsanlegg.no. Alle […]

 • Til langrennsklubbene

  Det åpnes for å søke på midler til prepareringsutstyr. Søknadsfrist er 1. oktober 2015. Se link: http://www.skiforbundet.no/buskerud/nyhetsarkiv/?npid=11771&page=Spillemidler+til+prepareringsutstyr Ta kontakt med idrettskonsulent Gry N. Fredriksen dersom du har ytterligere spørsmål. gry.fredriksen@oeiker.no tlf: 32 25 10 00/99 27 63 83

 • Lederkurs for ungdom

  Det arrangeres to Lederkurs for ungdom i Rollag på Idrettsskolen Numedal folkehøgskole: 8-10. mai 13-15. november Dette kurset forbereder ungdommene på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet. Har klubben din ungdommer som ønsker å fylle klubbens eller andre lederverv i norsk idrett? Les mer her: Lederkurs for ungdom 8 -10 mai 2015 Lederkurs for ungdom […]

 • Spillemidler

  Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Kommunen gir veiledning og behandler søknader om statlige spillemidler til anlegg og områder for idrett og friluftsliv. For å søke spillemidler, må du først søke kommunen om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Lenker til skjemaene og nyttig […]

 • Årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2015

  Øvre Eiker Idrettsråd innkaller med dette til årsmøte tirsdag 24. mars kl. 18.30 på Eiker Kvikk. Fullstendig saksliste med saksdokumenter sendes ut 1 uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret v/leder Grethe K. Lande (gkla@online.no) senest 10. mars. Alle idrettslagene i Øvre Eiker kan stille med 2 personer […]

 • Søknad om treningstid i kommunale haller 2015-2016

  ​Det er tid for å fordele treningstid i de kommunale idrettshallene. Søknadsfrist er 1. mars. Ferdig fordeling vil bli sendt ut innen 15. april. Hvis du ikke søker innen fristen, vil du ikke få tilgang til hall tid. Vedlagt følger et søknadsskjema. Det første Excel-arket er et eksempel på hvordan du skal fylle i og […]