Spillemidler


Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Kommunen gir veiledning og behandler søknader om statlige spillemidler til anlegg og områder for idrett og friluftsliv. For å søke spillemidler, må du først søke kommunen om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Lenker til skjemaene og nyttig informasjon finner du foreløpig på Øvre Eiker kommune sin hjemmeside ved å trykke her

Det kan søkes om tilskudd til:

  • Nybygg av idretts- og friluftsanlegg
  • Rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg
  • Nærmiljøanlegg