Årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2015


Øvre Eiker Idrettsråd innkaller med dette til årsmøte tirsdag 24. mars kl. 18.30 på Eiker Kvikk.

Fullstendig saksliste med saksdokumenter sendes ut 1 uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret v/leder Grethe K. Lande (gkla@online.no) senest 10. mars.

Alle idrettslagene i Øvre Eiker kan stille med 2 personer som har stemmerett, dersom de er valgt av sine respektive lag til å representere på idrettens årsmøte.

Minner samtidig om reglene for kjønnsfordeling.

De som stiller med to representanter av samme kjønn, får kun en stemme.

Dersom påmelding med 2 representanter av samme kjønn, skriv på påmeldingen hvem som er klubbrepresentant med stemmerett.

Påmelding til årsmøtet sendes på mail til: gkla@online.no innen 14.mars

Mail er lik fullmakt.

 

Vennlig hilsen

Grethe K. Lande

Leder Øvre Eiker Idrettsråd

Telf: 90 11 93 97.