Søknad om treningstid i kommunale haller 2015-2016


​Det er tid for å fordele treningstid i de kommunale idrettshallene. Søknadsfrist er 1. mars. Ferdig fordeling vil bli sendt ut innen 15. april. Hvis du ikke søker innen fristen, vil du ikke få tilgang til hall tid.

Vedlagt følger et søknadsskjema. Det første Excel-arket er et eksempel på hvordan du skal fylle i og hvilke opplysninger som må være med. De tre andre Excel-arkene er de tre ulike idrettshallene, Sentrumshallen, Skotselv og Vestfossen.

Vedlagt finner du også «Prinsipper og rutiner for utleie av idrettshaller i Øvre Eiker kommune». Disse prinsippene ligger til grunn for fordelingen av hall tid.

Husk å fyll inn sesongstart og sesongslutt, samt alder på de ulike partiene det søkes for.

Søknadsskjema

«Prinsipper og rutiner for utleie av kommunale idrettshaller»

Kontakt

Ved spørsmål eller andre henvendelser, send en mail til Idrettskonsulent gry.fredriksen@ovre-eiker.kommune.no eller ta kontakt på tlf: 32 25 10 00/99 27 63 83