Stikkord: treningstid

  • Søknad om treningstid i kommunale haller 2015-2016

    ​Det er tid for å fordele treningstid i de kommunale idrettshallene. Søknadsfrist er 1. mars. Ferdig fordeling vil bli sendt ut innen 15. april. Hvis du ikke søker innen fristen, vil du ikke få tilgang til hall tid. Vedlagt følger et søknadsskjema. Det første Excel-arket er et eksempel på hvordan du skal fylle i og […]