Lederkurs for ungdom


Det arrangeres to Lederkurs for ungdom i Rollag på Idrettsskolen Numedal folkehøgskole:

  • 8-10. mai
  • 13-15. november

Dette kurset forbereder ungdommene på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet. Har klubben din ungdommer som ønsker å fylle klubbens eller andre lederverv i norsk idrett? Les mer her:

Lederkurs for ungdom 8 -10 mai 2015

Lederkurs for ungdom 13 -15 november 2015