Til langrennsklubbene


Det åpnes for å søke på midler til prepareringsutstyr. Søknadsfrist er 1. oktober 2015.

Se link: http://www.skiforbundet.no/buskerud/nyhetsarkiv/?npid=11771&page=Spillemidler+til+prepareringsutstyrbilde c

Ta kontakt med idrettskonsulent Gry N. Fredriksen dersom du har ytterligere spørsmål.

gry.fredriksen@oeiker.no

tlf: 32 25 10 00/99 27 63 83