Møteplan 2021


28. April 18.00-20.30 Øvre Eiker Rådhus ( frist for innsending av saker: 20. april)

18. Mai 18-20.30 Teams ( frist for innsending av saker: 10. mai)

16. Juni kl 18-20.30 Øvre Eiker Rådhus ( frist for innsending av saker: 9. juni)

18. August kl 18.00-20.30 Teams ( frist for innsending av saker er 10. august)

31. august ( Rådet har møte med politisk utvalg 3 ( Kultur og næring)

15. September 18.00-20.30 Øvre Eiker Rådhus ( frist for innsending av saker er 8. september

20. Oktober 18.00-20.30 Teams ( frist for innsending av saker er: 13. oktober)

27. Oktober LEDERMØTE ( sted bestemmes seinere)

10. November kl 18.00-20.30 Teams ( frist for innsending av saker er 3. november)

15. Desember kl 18.00- 20.30 Teams ( frist for innsending av saker er 8. desember)

22. Januar 18.00-20.30 ( frist for innsending av saker 10. januar)