Ledermøte den 28. oktober 2014


Innkalling til ledermøte tirsdag 28. oktober kl. 18.30 i Rådhusets kantine.

Saksliste:

  1. Kommuneplanarbeidet v/ Anders Stenshorne.
  2. Fordeling av LAM midler v/Knut Olav Bakkene
  3. Prioritering av spillemidler v/Gry Fredriksen. Vedlegg 2.
  4. Informasjon om liste over uprioriterte anlegg.v/ Gry Fredriksen
  5. Orientering om saksgang vedr. spillemidler.v/Gry Fredriksen
  6. Justering av retningslinjer for kommunale anleggsmidler. v/ Knut Olav
  7. Arbeidet i Idrettsrådet.
  8. Tildeling av halltid i kommunale haller. Synspunkter fra lagene.
  9. Presentasjon av Idrettrådets hjemmeside v/BjørnGjerstad.
  10. Spørsmål, synspunkter fra idrettslaga.
  11. Eventuelt.

Vel møtt!

Det kan møte to fra hvert lag.
Av hensyn til bevertning vil vi ha påmelding innen 24. oktober til meg: gkla@online.no
Telefon: 90119397

eller Gry Fredriksen: Gry.Fredriksen@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 99276383

Hilsen
Grethe K. Lande
Leder Øvre Eiker Idrettsråd