Innkalling til Ekstraordinært årsmøte.


Sak : Øvre Eiker idrettsråd også Aktivitetsråd

Sted: Teams

Dato:15. november kl 18.00- 19.30

PÅMELDING til årsmøte: Påmelding med mailadresse til deltakere sendes til Tormod.brenden@gmail.com Link sendes til påmeldte og deltakere 14. november.

Sakspapirer ligger vedlagt i denne innkallingen.