Innkalling Årsmøte Øvre Eiker idrettsråd 2022.


Øvre Eiker Idrettsråd innbyr med dette til årsmøte, torsdag 24. mars kl. 19.00, i kantinen hos Øvre Eiker
Nett AS. Adresse: Skotselv veien 29, 3022 Hokksund.

Årsberetning og innkalling ligger nederst i denne posten

Sakliste:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Velge dirigent.
 3. Velge protokollfører.
 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle beretning for idrettsrådet.
 9. Behandle idrettsrådets regnskap, herunder kontrollutvalgets beretning
 10. Behandle forslag til rådets arbeidsprogram.
 11. Behandle innkommende forslag og saker.
 12. Vedta budsjett.
 13. Valg – Innstilling ettersendes når den foreligger.
 14. De som har saker eller forslag de ønsker behandlet på årsmøte, må sende disse på e-mail innen 11.mars, til styret@oeir.no
  Med hilsen
  Øvre Eiker Idrettsråd

PÅMELDING TIL ÅRSMØTE SENDES PÅ MAIL INNEN FREDAG 19. mars til
tormod.brenden@gmail.com