Øvre Eiker idrettsråd viser ansikt, 460 elever løp skoleløpet på Furumo.


skolelopet_skotselv

Skoleløpet i Modum ble en stor suksess takket være bidrag fra en rekke gode samarbeidspartnere – Gjensidigestiftelsen, Modum Friidrettsklubb, skolene, Friskliv, Furumobadet, Friskis og Svettis, Aktiv365 og Idrettslinja på Rosthaug var alle med på å legge til rette for gode aktivitetsopplevelser.

De ulike aktivitetene og der og da-opplevelsen er et mål i seg selv, men Skoleløpet tjener også en annen hensikt. Det setter fokus på viktigheten av fysisk aktivitet for ungdom og skoleelever og får ytterligere en dimensjon når det er ungdom selv som står for aktivitetsledelsen. Idrettslinjeelevene fra Rosthaug styrte aktivitetene i for- og etterkant av selve løpet og den lokale freeski-kjøreren, Anders Bakke ledet an i 5-kilometeren på sykkel.

Ambisjonen for fremtiden er at Idrettslinjene tar et enda større eierskap til arrangementet og gjør det til sitt eget i samspill med lokale aktører. Idrettslinjene er kanskje det viktigste leddet i et kompetansekretsløp som for vår del starter med Aktiv365 i ungdomsskolen. Her er vårt mål å stimulere ungdom slik at de på sikt kan gå inn og styrke lokalidretten på trener- og ledersiden.

En viktig aktør i et slikt samarbeide kan være også være Idrettsrådet. I så måte er det passende at det yngste medlemmet av Øvre Eiker Idrettsråd på eget initiativ hadde satt av tid til å overvære og bidra under arrangementet på Furumo.

Her er Amund Lundteigens refleksjoner fra dagen:

Sporty, lærerikt og moro, Det er ord som dukker opp når jeg tenker på skoleløpet på furumo.

Som representant for Øvre Eiker Idrettsråd var det en fryd og kunne oppleve en aktivitetsrik dag på tvers av ungdomskolene. Ekstra moro var det å se glade og sporty elever blant annet fra Skotselv ungdomsskole. Idrettslinjeelever fra Rosthaug VGS gjør en kjempejobb på arrangement siden i samspill med kompetente idrettsentusiaster som sprer farge og kunnskap om viktigheten av idrett og fysisk aktivitet. Utrolig viktig med unge, kompetente og livsglade idrettsspredere, de er smittebærere for fysisk aktivitet og idrettsglede.

Jeg håper kommunene kan begynne å tenke i retning av å ansette slike energirike smittebærere i SFO´er rundt omkring. I samråd med de lokale idrettsklubbene. Vil rose Buskerud Idrettskrets og alle bidragsytere for et godt gjennomført arrangement. Det er ingen tvil om at slike fysiske dager fremmer læring og sosial tilhørighet i det korte og lange livsløp. Takk for å kunne få dele denne aktivitetsrike dagen med dere.