Kategori: Ukategorisert

 • MØTEPLAN 2019

  Mandag 12. mars 2019 kl. 16:00 – 16:30, møte med Fagkomitè 3 på Rådhuset Mandag 12. mars 2019 kl. 16.30 – 18:30, Styremøte på Rådhuset Mandag 18. mars 2019 kl. 18.30 – 18:30, Styremøte (ved behov) på Rådhuset Torsdag 28. mars 2018 kl. 19:00 – 21:00. Årsmøte på RVS Stadion, Vestfossen.

 • Agenda til styremøte i ØEIR 11.04.2018

  Sted: Rådhuset, Kerteminde Tid: 11.04.18 Klokka 18.30 1. Oppsummering av Årsmøtet 22.03.18, referatet ok? 2. Info fra kommunen v/Gry (idrettskonsulent) – Gjennomgang av tildeling av treningstider i kommunale idrettshaller 2018/2019 – Søknad fra Ormåsen Grendeutvalg om forskuttering av spillemidler til Ormåsen trimpark (politisk sak) – Revisjon av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet – […]

 • Årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2018

  Øvre Eiker Idrettsråd innkaller til med dette til årsmøte torsdag 22. mars kl. 18.30 i Skotselv Kulturhus. Innkalling og saksliste Årsberetning 2017 Fullstendig saksliste med saksdokumenter sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret v/leder Amund K. Lundteigen (amund.lundteigen@gmail.com) senest tirsdag 13. mars. Alle idrettslagene i Øvre […]

 • Årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2017

  Øvre Eiker Idrettsråd innkaller til med dette til årsmøte torsdag 30. mars kl. 18.30 – 21:00 hos Eiker Kvikk i deres nye klubbhus på Røren. Årsberetning 2016 Arbeidsprogram 2017 Fullstendig saksliste med saksdokumenter sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret v/leder Frøydis Lislevatn (froeylis@online.no) senest 16. […]

 • Referat fra årsmøte 2016

  Referatet ligger i dokumentarkivet. Siste versjon av plan for idrett og fysisk aktivitet  2015 – 2019 ligger også der.

 • Årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2016

  Øvre Eiker Idrettsråd innkaller til med dette til årsmøte torsdag 31. mars kl. 18.30 i O-lagets lokaler i Ormåsen. Fullstendig saksliste med saksdokumenter sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret v/leder Grethe K. Lande (gkla@online.no) senest 17. mars. Alle idrettslagene i Øvre Eiker kan […]

 • Viktige frister for alle idrettslag

  Se under nyttige lenker.

 • Samarbeidsavtale med Øvre Eiker Kommune

  Se dokumentarkiv.

 • Inkludering i idrettslag – NIFs flyktningfond åpnet igjen!

    Alle idrettslag kan søke om inntil kr 25.000,- til Idrettsaktivitet i mottak Inkludering i idrettslaget Søknadsfrist 13.mars For mer info og søknadsskjema: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/nifs-flyktningfond-apnet-igjen/ På NIFs temaside om inkludering i idrettslag finner du mer nyttig informasjon, for eksempel Bli med-brosjyren: https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering-i-idrettslag/

 • Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

  Fra og med 20. november 2015 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2016. Søknadsfristen i 2016 er 1. mars. Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema på www.idrettsanlegg.no. Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 20. november 2015. Regnskapsskjema er også tilgjengelig på www.idrettsanlegg.no. Alle […]