Forfatter: Idrettsrådet

 • Rådsmøte 19. april 2019

 • Årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2019

  Årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2019

  Øvre Eiker Idrettsråd innkaller til årsmøte torsdag 28. mars 2019 kl. 19.00 på RVS Stadion, Vestfossen. Fullstendig saksliste med saksdokumenter sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt pr. epost til styret@oeir.no senest 14. mars 2019. Påmelding til årsmøtet sendes pr. epost til styret@oeir.no senest 25. mars […]

 • MØTEPLAN 2019

  Mandag 12. mars 2019 kl. 16:00 – 16:30, møte med Fagkomitè 3 på Rådhuset Mandag 12. mars 2019 kl. 16.30 – 18:30, Styremøte på Rådhuset Mandag 18. mars 2019 kl. 18.30 – 18:30, Styremøte (ved behov) på Rådhuset Torsdag 28. mars 2018 kl. 19:00 – 21:00. Årsmøte på RVS Stadion, Vestfossen.

 • Agenda til styremøte i ØEIR 11.04.2018

  Sted: Rådhuset, Kerteminde Tid: 11.04.18 Klokka 18.30 1. Oppsummering av Årsmøtet 22.03.18, referatet ok? 2. Info fra kommunen v/Gry (idrettskonsulent) – Gjennomgang av tildeling av treningstider i kommunale idrettshaller 2018/2019 – Søknad fra Ormåsen Grendeutvalg om forskuttering av spillemidler til Ormåsen trimpark (politisk sak) – Revisjon av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet – […]

 • Årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2018

  Øvre Eiker Idrettsråd innkaller til med dette til årsmøte torsdag 22. mars kl. 18.30 i Skotselv Kulturhus. Innkalling og saksliste Årsberetning 2017 Fullstendig saksliste med saksdokumenter sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret v/leder Amund K. Lundteigen (amund.lundteigen@gmail.com) senest tirsdag 13. mars. Alle idrettslagene i Øvre […]

 • Årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2017

  Øvre Eiker Idrettsråd innkaller til med dette til årsmøte torsdag 30. mars kl. 18.30 – 21:00 hos Eiker Kvikk i deres nye klubbhus på Røren. Årsberetning 2016 Arbeidsprogram 2017 Fullstendig saksliste med saksdokumenter sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret v/leder Frøydis Lislevatn (froeylis@online.no) senest 16. […]

 • Referat fra årsmøte 2016

  Referatet ligger i dokumentarkivet. Siste versjon av plan for idrett og fysisk aktivitet  2015 – 2019 ligger også der.

 • Årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2016

  Øvre Eiker Idrettsråd innkaller til med dette til årsmøte torsdag 31. mars kl. 18.30 i O-lagets lokaler i Ormåsen. Fullstendig saksliste med saksdokumenter sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret v/leder Grethe K. Lande (gkla@online.no) senest 17. mars. Alle idrettslagene i Øvre Eiker kan […]

 • Viktige frister for alle idrettslag

  Se under nyttige lenker.

 • Samarbeidsavtale med Øvre Eiker Kommune

  Se dokumentarkiv.