Øvre Eiker Idrettsråd

Øvre Eiker Idrettsråd

Bindeleddet mellom idrettslag og kommune


Årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2019

Øvre Eiker Idrettsråd innkaller til årsmøte torsdag 28. mars 2019 kl. 19.00 på RVS Stadion, Vestfossen. Fullstendig saksliste med saksdokumenter sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. Forslag som skal … Fortsetter →


MØTEPLAN 2019

Mandag 12. mars 2019 kl. 16:00 – 16:30, møte med Fagkomitè 3 på Rådhuset Mandag 12. mars 2019 kl. 16.30 – 18:30, Styremøte på Rådhuset Mandag 18. mars 2019 kl. … Fortsetter →


Agenda til styremøte i ØEIR 11.04.2018

Sted: Rådhuset, Kerteminde Tid: 11.04.18 Klokka 18.30 1. Oppsummering av Årsmøtet 22.03.18, referatet ok? 2. Info fra kommunen v/Gry (idrettskonsulent) – Gjennomgang av tildeling av treningstider i kommunale idrettshaller 2018/2019 … Fortsetter →


Årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2018

Øvre Eiker Idrettsråd innkaller til med dette til årsmøte torsdag 22. mars kl. 18.30 i Skotselv Kulturhus. Innkalling og saksliste Årsberetning 2017 Fullstendig saksliste med saksdokumenter sendes ut senest 1 … Fortsetter →


Årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2017

Øvre Eiker Idrettsråd innkaller til med dette til årsmøte torsdag 30. mars kl. 18.30 – 21:00 hos Eiker Kvikk i deres nye klubbhus på Røren. Årsberetning 2016 Arbeidsprogram 2017 Fullstendig … Fortsetter →


Referat fra årsmøte 2016

Referatet ligger i dokumentarkivet. Siste versjon av plan for idrett og fysisk aktivitet  2015 – 2019 ligger også der.


Årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2016

Øvre Eiker Idrettsråd innkaller til med dette til årsmøte torsdag 31. mars kl. 18.30 i O-lagets lokaler i Ormåsen. Fullstendig saksliste med saksdokumenter sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. … Fortsetter →