Årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2019


klubbe

Øvre Eiker Idrettsråd innkaller til årsmøte torsdag 28. mars 2019 kl. 19.00 på RVS Stadion, Vestfossen.
Fullstendig saksliste med saksdokumenter sendes ut senest 1 uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt pr. epost til styret@oeir.no senest 14. mars 2019.

Påmelding til årsmøtet sendes pr. epost til styret@oeir.no senest 25. mars 2019. Epost godkjennes som fullmakt.

Alle idrettslagene i Øvre Eiker kan stille med 2 personer som har stemmerett, dersom de er valgt av sine respektive lag på årsmøte. Minner samtidig om reglene for kjønnsfordeling. De som stiller med to representanter av samme kjønn, får kun en stemme. Dersom påmelding med 2 representanter av samme kjønn, skriv på påmeldingen hvem som er klubbrepresentant med stemmerett.

ÅRSMØTEDOKUMENTER

Øvre Eiker Idrettsråd 2019 saksliste årsmøte

Øvre Eiker Idrettsråd – Årsberetning 2018

Kommunale midler – Utkast til ny modell_3