Øvre Eiker Idrettsråd

Øvre Eiker Idrettsråd

Bindeleddet mellom idrettslag og kommune

Referat fra årsmøte 2016

Referatet ligger i dokumentarkivet.

Siste versjon av plan for idrett og fysisk aktivitet  2015 – 2019 ligger også der.

Comments are closed.