Øvre Eiker Idrettsråd

Øvre Eiker Idrettsråd

Bindeleddet mellom idrettslag og kommune

Årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2017

Øvre Eiker Idrettsråd innkaller til med dette til årsmøte torsdag 30. mars kl. 18.30 – 21:00 hos Eiker Kvikk i deres nye klubbhus på Røren. Årsberetning 2016 Arbeidsprogram 2017 Fullstendig … Fortsetter →


Referat fra årsmøte 2016

Referatet ligger i dokumentarkivet. Siste versjon av plan for idrett og fysisk aktivitet  2015 – 2019 ligger også der.


Årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 2016

Øvre Eiker Idrettsråd innkaller til med dette til årsmøte torsdag 31. mars kl. 18.30 i O-lagets lokaler i Ormåsen. Fullstendig saksliste med saksdokumenter sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. … Fortsetter →
Inkludering i idrettslag – NIFs flyktningfond åpnet igjen!

  Alle idrettslag kan søke om inntil kr 25.000,- til Idrettsaktivitet i mottak Inkludering i idrettslaget Søknadsfrist 13.mars For mer info og søknadsskjema: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/nifs-flyktningfond-apnet-igjen/ På NIFs temaside om inkludering i … Fortsetter →
Til langrennsklubbene

Det åpnes for å søke på midler til prepareringsutstyr. Søknadsfrist er 1. oktober 2015. Se link: http://www.skiforbundet.no/buskerud/nyhetsarkiv/?npid=11771&page=Spillemidler+til+prepareringsutstyr Ta kontakt med idrettskonsulent Gry N. Fredriksen dersom du har ytterligere spørsmål. gry.fredriksen@oeiker.no … Fortsetter →


Lederkurs for ungdom

Det arrangeres to Lederkurs for ungdom i Rollag på Idrettsskolen Numedal folkehøgskole: 8-10. mai 13-15. november Dette kurset forbereder ungdommene på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet. Har klubben din … Fortsetter →