Øvre Eiker Idrettsråd

Øvre Eiker Idrettsråd

Bindeleddet mellom idrettslag og kommune

MØTEPLAN 2018/2019

STYREMØTER, alle møter på Rådhuset
2018
Mandag 13. august kl. 18.30
Tirsdag 4. september kl. 17.00 (Møte med fagkomiteen)
Mandag 8. oktober kl. 18.30
Mandag 5. november kl. 18.30
Mandag 3. desember kl. 18.30

2019
Mandag 7. januar kl. 18.30
Mandag 4. februar kl. 18.30
Mandag 4. mars kl. 18.30
Mandag 18. mars kl. 1830 ved behov. 

 
Ledermøte torsdag 25. oktober 2018 kl. 19.00
Årsmøte torsdag 28. mars 2019 kl. 19.00

Comments are closed.